Projektet "Sanduddens sandmiljöer"

Inom Sanduddens område finns en unik natur med arter som trivs i sandmiljö. För att kunna förstärka och bevara denna miljö drivs i Ekerö kommuns regi ett projekt som skall pågå till 2017.

Målet med projektet är bl a att bidra till en rikare utemiljö och att genom olika åtgärder gynna de unika växter och djur som finns i området. En långsiktig skötselplan håller på att upprättas och en insektsinventering kommer att presenteras. 

På kommunens hemsida finns mer att läsa om hela projektet:

eller om länken inte fungerar

Under fliken Bygga, bo och miljö/Natur och parker/Naturvård/Sanduddens sandmiljöer

Några av de mest påtagliga saker som hittills skett är:

Det gamla stängslet från tiden då Sandudden var en grustäkt har tagits bort.


Parksoffor och papperskorgar har satts upp på flera platser. En favorit!
En grundlig städning av avfallsplatser har gjorts.
Gallring vid Fantholmsvägen 2016Gallring i norr invid Ekerövägen nära Fantan 2016

Inga kommentarer: