Om Sandudden

Historia
Sandudden i Ekerö kommun är ett relativt nyetablerat bostadsområde väster om Träkvista söder om Ekerövägen. Beläget på en av rullstensåsarna som bildades när inlandsisen smälte undan har området under lång tid nyttjats som grustäkt. (På andra sidan Ekerövägen finns fortfarande en öppen grustäkt, som inte längre nyttjas.) 

Långt in på 1900-talet hämtade man grus och sand från Sandudden till Stockholm stad, och forslade på sandpråmar dragna av bogserbåtar som utgick från Södran, den nuvarande badplatsen.

Spår från verksamheten vid grustäkten ser man vid det konstgjorda klapperstensfältet Kattskallefältet som består av rullstenar som blivit över från grustäkterna.

Sanduddens kanal är ursprungligen en nedsänkt fåra där gruset och sanden forslades ut till pråmarna. Denna fåra grävdes djupare av NCC för att föra Mälarvattnet in till den utgrävda dammen.

Sandudden idag
Sandudden är idag ett modernt bostadsområde med villor, radhus, småhus och lägenheter. Cirka 780 personer bor här.

Området är indelat i östra och västra Sandudden. Den östra del bebyggdes först (på 1990-talet) med karaktäristiska trähus. Västra Sandudden har byggts i flera etapper och har en annan typ av bebyggelse som ligger i olika nivåer.

Området
Terrängen är delvis kuperad med branta stigningar. Trappor är anlagda på flera håll. Längst ner centralt i mitten finns en äng med ett stort fritt område. Där ligger också Sanduddens skola och förskolan Pysslingen. Den utgrävda dammen ligger i västra Sandudden.

Högst upp på åsen Malmen har man fantastisk utsikt mot Ekerö kyrka i väst och Botkyrka och Stockholms inlopp i öst.

Utflyktsbåtar till bl a Birka passerar kontinuerligt sommartid på Kyrkfjärden, som utgör Sanduddens gräns i söder. Hela året går last- och passagerarfartyg denna led. Kyrkfjärden som sträcker sig mellan Bockholmssundet och Rödstensfjärden är ca 7 km lång.

I området finns vackra och välskötta promenad- och cykelvägar.

Flora och Fauna
I de torra skogsmarkerna uppe på Malmen finns bl a tallört, ryl, skavfräken, trolldruva och ormbär. Blåeld, renfana, lupiner, backtimjan och fibblor är vanliga.

I Sandudden finns unika sandmiljöer med känsliga och ovanliga arter knutna till varma, sandiga och näringsfattiga miljöer t ex småsvalting, svartpälsbi, bibagge. Läs mer.

Småsvaltingen, som är en vattenört, finns i vattnet utanför strandskogen.

Enligt Projektet Sanduddens sandmiljöer finns här den största förekomsten av växten småsvalting i världen! Här finns en bild och mer att läsa om den.

På Sanduddsvägen i nedre delen har man planterat oxel utmed vägen. Det kommer att bli en pampig trädallé när den vuxit till sig.

I strandområdet vid Mälaren växer lövskog - mest al som är hemvist för många flyttfåglar. Näktergal och andra sångare häckar här. Häger finns även inom området. Mindre hackspett, grönsångare, grå flugsnappare, härmsångare och morkulla är andra arter som häckat här. Fiskgjuse och havsörnar ses ofta över fjärden i jakt på byte.

Korp är - om inte den vanligaste - så den mest högljudda fågeln och starkt revirhävdande.

Vanliga däggdjur som ses i området är rådjur, räv, hare, bäver, ormslå, snok, grävling och igelkott.

Fakta
Bussförbindelse finns (buss 309). Badplatsen Södran och en större båtklubb och båthamn finns alldeles intill området. I Sandudden finns en mindre båtklubb.

Enlig kommunens delområdesprognos 2014-2023 utförd av Statisticon AB är invånarantalet 2014 ca 784 och åldersklasserna fördelar sig enligt prognosen nedan:

Ålder/År    2014     2023
0-5               91        64
6-9               69        46
10-12           48        37
13-15           44        36
16-18           30        34
19-24          23         46
25-44        208       176
45-64        158       217
65-79          90         86
80-100       23          43